Welkom op de website van Dorpsraad Sint Tunnis,

De dorpsraad is opgericht in 1996 en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren. We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp.  In een convenant met de gemeente wordt een goede samenwerking vastgelegd. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Sint Anthonis. De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt ons in onze activiteiten en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.